VÝLETY

NA HRAD RONOVEC

Chcete-li se projít nádhernými lesy, doporučujeme žlutou trasu na hrad Ronovec (cca 3 km). Hrad byl vždy úzce spojen se zámkem v Rozsochatci a dodnes na něj možná vede tajná chodba. Půjdete přes nádhernou údolní louku Ve Žlabu, kde lze zaparkovat, pokud si chcete výlet zkrátit a vidět to nejlepší. Po prohlídce zříceniny hradu, přehradní hráze na úbočí kopce a statného smrku s obvodem kmene 370 cm můžeme pokračovat po žluté do Břevnice (cca 3 km), odkud vás zaveze vlak zpět do Rozsochatce nebo se po rozkvetlých údolních loukách vrátit do Žlabu.

TOULÁNÍ KOLEM ROZSOCHATCE

Vydejte se pod zámkem doleva po málo frekventované silnici na Čachotín. Po chvilce minete hospodářský dvůr, který patří k zámku. Můžete tu pozdravit koníky jízdárny a pokračovat na vrchol kopce po silnici. Hned, jak skončí plot po pravé straně, dejte se neznačenou cestou vpravo a sejdete k dančí oboře. V ní spatříte stádo daňků a jelenů. Pusťte se prošlapanou cestičkou do lesa a sejděte do údolí. Tady najdete lesní chatu Loužilačku, přejdete potok a vyšplháte na asfaltku vedoucí doprava zpět do vesnice. Po rozkvetlé louce dojdete až k ovčí farmičce, která má příjemné posezení u malého rybníčku. Můžete si tu dát točenou zmrzlinu a výjimečně i grilované speciality.

ZA KOUPÁNÍM DO BOUČÍ

Vydáte-li se směrem na Čachotín, můžete si vzpomenout na místní pověst, která vypráví, že mezi Rozsochatcem a osadou Zálesí bývala studánka se zázračnou vodou uzdravující nemocné oči. U studánky stála kaple sv. Vavřince, později přeložená do nedalekého Čachotína. Ještě dlouho bylo na jejím původním místě slyšet vyzvánění.

V Čachotíně u kostela odbočte doleva a vydejte se cestičkou mezi poli až dolů k ranči v Boučí. U jízdárny zahněte doprava a po chvilce dojdete k umělému rybníku a penzionu. Tady najdete písečnou plážičku a většinou čistou vodu. Místo je nádherně ukryté v údolí travnatých luk, za lesem leží vesnička Lysá, z níž sem lze dojet i autem. Až se vykoupete a odpočinete, můžete se vydat okruhem zpět do Čachotína (i tam můžete nechat auto) nebo k jízdárně, odkud vede pěšina do vesničky Zálesí a dále přes pole podél polesí V Hájcích a stejnojmenného rybníčku s malou farmou do Rozsochatce. Pokud trasu jedete na kole, odskočte si ještě do vesnice Údolí, která je jednou z nejromantičtějších v kraji a odpočiňte si u kapličky na jejím konci.

NA OBĚD DO CHOTĚBOŘE

Do Chotěboře, vzdálené 6 km můžete samozřejmě dojet autem, ale také po žluté lesem přes Skořetín. Na loukách bývalého poplužního dvora se dnes pasou krávy. Cesta Vás dále zavede k Břevnické přehradě, v níž je možné se v létě koupat. Procházka končí u nádraží v Chotěboři (cca 8 km).

Chotěboř má pěkné náměstí a raně barokní zámek s arkádovým nádvořím, kaplí a městským muzeem. V Chotěboři doporučujeme několik příjemných hospůdek k posezení i výbornému jídlu, především Hrom do Police s příjemnou zahrádkou nebo Panský dům na náměstí (z Rozsochatce 6 km po silnici). Z Chotěboře si také můžete objednat pizzu U Tonyho.

ÚDOLÍ DOUBRAVY

Kousek za Chotěboří začíná jedno z nejkrásnějších míst Vysočiny, přírodní rezervace údolí Doubravy. Tady se spojují dva přírodní živly – voda a kámen, aby nám ukázaly hravost a krásu přírody.

Pokud přijedete autem, zaparkujte u Horního Mlýna. Cesta vede po červené stále podél divoké říčky Doubravy až do Bílku. Pokud se nechcete vracet stejnou cestou, můžete hned odbočit po zelené, projít lesem i přes louku a opět lesem a vystoupáte až na vyhlídkovou skálu Čertův stolek, pod níž se nachází kamenné moře . Pak sestoupíte do nádherného, skalami sevřeného údolí a můžete na druhém břehu znovu po schodech vystoupit na vyhlídku, tentokráte tam, kde jsou neznatelné zbytky Sokolohradu. Půjdete-li po červené dolů podél Doubravy, dojdete přes malou lesní osadu s chatami zpět na Horní Mlýn, v opačném směru dojdete dál až do Bílku. Obě cesty jsou krásné, řeka vytváří malebná zákoutí a přírodní zajímavosti jako vodopády, peřeje nebo obří hrnce.

Výlet můžete podniknout i s pomocí vlaku – z nádraží v Chotěboři dojdete do údolí po modré, odkud Vás červená trasa povede cca 5 km skalami a divokým údolím říčky Doubravy až do Bílku, kde lze nasednout na vlak a vrátit se do Rozsochatce.

DO HAVLÍČKOVA BRODU ZA KULTUROU I ZÁBAVOU

Nádherné náměstí s renesančními domy mezi nimiž je i dům, v němž pobýval Karel Havlíček Borovský a dnes je tu malé muzeum, zdobí uprostřed Koudelova kašna se sochou Tritona. Mezi hlavní dominanty zde patří i barokní mariánský sloup, jehož stavba měla ukončit “morové rány” v Čechách nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie s pravděpodobně nejstarším zvonem v Čechách a staročeskými hodinami, podle nichž se špatně řídí hodinky – mají čtyřiadvacetihodinový ciferník!

Původně hornická osada u brodu přes Sázavu povýšila v 13. stol. na město, nazvané Německý Brod podle německých horníků, kteří přicházeli těžit stříbrnou rudu. V 18. stol., kdy se město honosilo přívlastkem královské, byla otevřena latinská škola Carolina, na které studovala řada významných osobností jako jsou Josef Dobrovský, Bedřich Smetana nebo Karel Havlíček Borovský, podle kterého bylo město roku 1945 přejmenováno.

Domů, které mají své legendy je tu mnoho, ale je tu jeden, který by jste neměli opomenout. Štáflova chalupa byla zařazena mezi nejstarší dochované stavby středověkého typu a stala se tak vzácnou památkou. Je zajímavá nejen svojí starou architekturou, ale i tím jak její umístění kontrastuje se sousedním klášterním kostelem. Nádherná je i procházka havlíčkobrodským parkem Budoucnost.

TIP: Zajděte si na horní straně náměstí do restaurace U Zlatého lva, která má pěknou zahrádku nebo do kavárny Vysočina, kde je velmi útulný prostor v patře nad knihkupectvím.

SUPER BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

Pokud je krásně a teplo, v Havlíčkově Brodě je jeden z nejlepších českých venkovních bazénů. Celý z nerezu s odpočinkovou zónou na trávě i mimo ní, s masážními sprchami, proudem, umělými vlnami, skluzavkami, trampolínami i dětskými atrakcemi pro nejmenší. A dospěláci si mohou odskočit a zaplavit v plaveckém bazénu kousek vedle. Jeďte spíše dopoledne, odpoledne se pak bazén rychle plní.


Havlíčkova Borová, Ranská jezírka a Moře u rybníka Řeka

Přemýšlíte kam se vydat v horkém letním dni? Doporučujeme výlet s podtitulem „lesem k rybníku.“

Dalším naším tipem na výlet je přírodní rezervace Ranská jezírka. Je to soustava lesních jezírek, které vznikly zatopením prohlubní vedle hald po dřívější těžbě železných rud. Jsou ukryta v lesích rezervace Ransko, která je součástí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dostaneme se k nim například po červené turistické značce z Havlíčkovy Borové.

Havlíčkova Borová, původně Rudná Borová, získala svůj název podle zdejších borových lesů a těžby železné rudy, která zde probíhala do konce 16.st. Až v roce 1949 bylo město přejmenováno podle významného básníka, politika, zakladatele české žurnalistiky, Karla Havlíčka Borovského, který se zde narodil roku 1821. V jeho rodném domě se nachází muzeum, které se věnuje jeho životu a dílu. Historické jádro městečka bylo prohlášeno památkovou zónou.

Kdybychom po červené značce od Ranských jezírek pokračovali dál, dostaneme se k rybníku s názvem Řeka. Zde se můžete při hezkém počasí vykoupat nebo v místním kempu s příhodným pojmenováním Moře si zapůjčit šlapadlo nebo lodičku.

Celá trasa vede převážně lesem po zpevněné cestě, takže je vhodná i pro cykloturistiku.

Santiniho Zelená hora u Žďáru nad Sázavou

Na Vysočině se nachází také unikátní umělecké dílo geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl pod Santiniho dozorem vystavěn jako pocta sv. Janu Nepomuckému, v době jeho svatořečení a nalezení domnělého neporušeného jazyka v jeho hrobě, tedy důkazu jeho mlčenlivosti, v letech 1719-1722.

Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, svědčí o výjimečnosti této architektury. Dispozice stavby má mystické aspekty. Základem je kompozice pěticípé hvězdy (pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři), symbol nejen pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinské slově „tacui“ (mlčel jsem) a především pěti hvězd ve svatozáři mučedníka sv. Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí.

Poutní kostel, který byl roku 1994 připsán na seznam UNECSO, se nachází na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Můžete to spojit s prohlídkou historického centra města, kde najdete zámek, bývalý cisterciácký klášter nebo Muzeum knihy. Odtud je to na Zelenou horu příjemná procházka po žluté turistické značce. Jestli máte architekturu radši zvenčí než zevnitř, doporučujeme cca 3 km dlouhý okruh naučné stezky kolem historického centra i Zelené hory.

Žďárské vrchy: Devět skal a Dráteníčky

Cesta do skal, tak bychom mohli nazvat další výlet, který Vám určitě doporučujeme. Žďárské vrchy jsou převážně zalesněná vrchovina, která ve čtvrtohorách prošla mrazovým zvětráváním a tak vznikly početné skalní útvary. Mezi ty nejzajímavější patří Děvet skal a Dráteníčky.

Devět skal dosahuje výšky 836 m n.m. a je tak nejvyšším bodem Žďárských vrchů. Je to skutečně skupina devíti skal, tvořící malé skalní město. Puklinami jsou skály rozčleněny do 9 větších a 3 menších skalních bloků. Výšky jednotlivých skalních bloků dosahují 5-17 m, a říká se jim lidově kazatelny. Povšimnout si lze i tzv. voštin (malé četné komůrky na skalní stěně) a nepatrných skalních mís. Na hlavním skalním bloku je vyhlídka, ale bohužel, výhledy jsou částečně omezeny stromy.

Dráteníčky, neboli Drátenická skála, je vysoká 775 m n. m. a říká se o ní, že je nejdominantnější a nejkrásnější v okolí. Jedná se o mohutnou 200 m dlouhou, ale poměrně velmi úzkou, skalní hradbu rozčleněnou do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje výšky až 35 m. Z něj je krásný výhled do okolí, ale ten se naskytne jen odvážlivcům nebo horolezců, kteří mají tuto skálu ve velké oblibě.

Devět skal a Dráteníčky spojuje červená a částečně žlutá turistická značka. Trasa měří necelých 6 km a vede přes další dvě skály, překonávající osmi stovkovou hranici – Lisovskou skálu a Malinskou skálu. Jednou možností, jak spojit trasu v okruh je přes obec Křižánky. Po turistických značkách tak půjdete cca 16 km (viz obrázek). Jiné okruhy jsou samozřejmě možné, záleží jen na vašich časových a fyzických možnostech.

Jihlava: podzemí, ZOO a výletní kopec Čeřínek

Dalším zajímavým městem, které by jste měli poznat je Jihlava. Toto historické město, založené ve 13. stol. jako hornické s těžbou stříbra, se roku 1982 stalo městskou památkovou rezervací.

Jestli patříte mezi ty, které klasické památky trochu nudí, doporučujeme navštívit Jihlavské podzemí. Pod městem Jihlava leží druhý nejrozsáhlejší podzemní labyrint v ČR. Chodby vznikly vzájemným propojováním sklepů, které byly od konce 13. století tesány ve skále, a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků. Vedou pod celým městem, ve dvou až třech podlažích pod sebou v hloubce od 2 do 14 metrů. Veřejnosti je zpřístupněno několik set metrů, včetně nejzajímavější tzv. svítící chodby. Stěny zde svítí slabě nazelenalým světlem. Příčiny tohoto jevu zatím nebyly zcela objasněny. Někteří lidé věří, že se v jejím okolí odehrávají paranormální jevy.

Pokud jste své blízké do podzemí nedostali, určitě je nalákáte na jihlavské ZOO. Chlubí se téměř 200 druhy exotických zvířat a specializuje se především na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. V repertoáru ale mají i letové ukázky dravců a sov, během nichž uvidíme i jak tito ptáci loví. V malebném údolí řeky Jihlávky, 10 min od centra, se tak dá navštívit hned 5 kontinentů. Africkou vesnici Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerickou Haciendu Escondido nebo australskou farmu – tedy stálé expozice jihlavské ZOO.

Okolí Jihlavy je také zajímavé. Především Přírodní park Čeřínek, který najdete asi 10km západně od Jihlavy. Je to místo s řadou biologicky cenných lokalit a s četnými přírodními zajímavostmi z oblasti neživé přírody. V jižní části parku vede okružní naučná stezka dlouhá 6km, která na čtrnácti zastaveních seznamuje návštěvníky s přírodními poměry a geomorfologickými zvláštnostmi tohoto území. Vede přes Přední skálu, což je chráněná přírodní památka s přirozeným bukojedlovým porostem na žulovém podkladu. Dále můžeme narazit na zbytky přírodní skalní hradby s mrazovými sruby a skalními mísami nebo kamenné moře. Samotný vrch Čeřínek (761m), ke kterému se dostanete po žluté turistické značce po 1,5 km, je lákavým místem nejen pro lyžaře.

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA

Vydejte se na cestu Pohádkovým sklepením, kde potkáte živou čarodějnici, čerta a další pohádkové bytosti, a zažijte pravou českou pohádku na vlastní kůži. Ideální místo pro rodinný výlet s dětmi, a to za každého počasí. Velká část atrakcí je totiž pod střechou. A funguje tu spousta atrakcí:

  • tvořivé dílny, které zaručeně zabaví nejen děti a to na opravdu dlouhou dobu
  • divadlo na zelené louce
  • Mini ZOO
  • Pohádkové bludiště
  • obří společenské hry
  • cukrárnu se spoustou domácích zákusků a výbornou kávou
  • království hlavolamů, pro malé, větší i největší
  • stylový Hostinec u loupěžníka Bambitkypro všechny vyhladovělé pocestné
  • velké venkovní dětské hřiště a další volnočasové aktivity
  • pořádáme velké množství kulturních akcí

Pohádková říše Fábula, Masarykova 362, Kamenice nad Lipou